Privacybeleid

YourVibe Privacy Verklaring Versie 1.0 – oktober 2023

Introductie:

Welkom bij YourVibe! In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

1. AVG Wetgeving persoonsgegevens

YourVibe, gevestigd aan Hertepad 20, 3980 Tessenderlo, met Ondernemingsnummer 0775409387, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via move@yourvibe.be.

2. Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die wij verwerken, omdat u onze diensten gebruikt of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsdatum en wijze van betaling
 • Aanwezigheid bij yogalessen
 • Leeftijd
 • Betalingen van yogaproducten

Daarnaast bewaren we eventuele gegevens die u ons via papieren inschrijfformulieren verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de voorbereiding van yogalessen, workshops of behandelingen. Foto’s van leerlingen worden alleen geplaatst op multimedia met toestemming van de leerlingen.

3. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te optimaliseren, zoals het beheren van aanmeldingen voor yogalessen en het versturen van nieuwsbrieven en speciale evenementen. Daarnaast zijn uw gegevens noodzakelijk voor financiële administratie en het opstellen van facturen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YourVibe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is. We hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

5. Beveiliging van uw gegevens

YourVibe waarborgt de beveiliging van uw gegevens door onder andere het gebruik van een SSL-certificaat op onze website, up-to-date kantoorautomatisering met Microsoft Office, en beveiligde computers, smartphones en tablets.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

YourVibe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven die namens ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst mee af om uw gegevens te beschermen. Deze bedrijven zijn:

 • Siteground: hosting
 • Momoyoga: registratie van yogalessen
 • Microsoft: kantoorautomatisering
 • Mailchimp: nieuwsbrieven

7. Inzage in persoonsgegevens

Alleen Miep Jennes (eigenaar YourVibe) heeft inzage in persoonsgegevens. Andere docenten binnen YourVibe en eventuele vervangers ontvangen alleen relevante informatie en mogen geen gegevens delen met derden.

8. Cookies

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die uw privacy niet schenden. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen in uw browser.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur uw verzoek naar move@yourvibe.be en vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (zwarte balken ter bescherming van uw privacy). We reageren binnen vier weken.

10. Klachten

Heeft u een klacht? Neem eerst contact met ons op. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Slotopmerking

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

Bedankt voor het nalezen van uw privacyverklaring. Het is belangrijk om gebruikers goed te informeren over hun privacyrechten en de bescherming van hun gegevens.